1. OS-tipset är öppet för vänner och bekanta till ungdomar i klass 9B i Helenelundskolan.

2. Anmäl och betala senast kl 9:00 den 5 februari. Betalning skall ske med Swish till 0732 742200 (Marcus Grindange)

3. Insatsen är 100 kr. Vinnaren får 15% av potten, tvåan 12,5%, trean får 10% och fyran får 7,5% och femman får 5%. Vinsterna utbetalas i presentkort på ICA. Halva potten tillfaller klassen och deras resekassa, så de kan få en fin resa till Gotland.

4. Om fler tävlande har samma antal rätt går vi först på utslagsfrågan och slutligen på anmälningstidpunkt, den som anmält sig tidigast vinner.

5. Det går ej att ändra sin tipsrad i efterhand.

6. Det resultat som presenteras efter en tävling gäller. Diskningar, tex doping, som redovisas senare tas ej hänsyn till.

7. Om en aktiv inte kommer till start är frågan fortfarande giltig. Men om det är oklarheter om ett resultat eller ett svarsalternativ, kan den strykas och ej räknas med i tävlingen.

8. Blir intresset för stort kan vi stänga anmälan innan sista anmälningsdag har passerat.

Kontakt: marcus@grindange.com