___Om fler tävlande har samma antal rätt går vi först på utslagsfrågan och slutligen på
___anmälningstidpunkt, den som anmält sig tidigast vinner___Namn
Poäng
Svenska
medaljer
Anmälnings-
datum
Betalt?